Cách Đổi IP Máy Tính, Đặt Địa Chỉ IP Tĩnh Trên Máy Tính

Đổi IP máy tính hay đặt địa chỉ IP tĩnh cho thiết bị của bạn là một cấu hình thiết yếu có thể được yêu cầu trong nhiều trường hợp. Ví dụ: nếu bạn định chia sẻ tệp hoặc máy in trên mạng cục bộ hoặc khi muốn cấu hình chuyển tiếp cổng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các bước để đổi địa chỉ IP tĩnh cho máy tính Windows 7/8/10 của bạn.

Cách gán địa chỉ IP tĩnh bằng Command Prompt

Mặc dù sử dụng lệnh có thể khó khăn đối với một số người dùng, nhưng đây là một trong những cách nhanh nhất để gán địa chỉ IP tĩnh trên Windows 10.

Bạn sử dụng các bước sau để đặt địa chỉ IP tĩnh trên Windows 10 bằng Command Prompt:

Bước 1: Bạn nhấp vào Start, sau đó tìm kiếm Command Prompt , nhấp chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn Run as administrator.

Bước 2: Nhập lệnh sau và nhấn Enter để xem cấu hình mạng hiện tại của bạn:

 • ipconfig /all

Bước 3: Trong bộ điều hợp mạng, lưu ý tên của bộ điều hợp cũng như thông tin sau trong các trường sau:

 • IPv4
 • Subnet mask
 • Default Gateway
 • DNS Servers
Cấu hình mạng của bạn

Bước 4: Nhập lệnh sau và nhấn Enter để đổi địa chỉ IP tĩnh:

 • netsh interface ip set address name=”Ethernet0″ static 10.1.2.220 255.255.255.0 10.1.2.1

Trong lệnh trên, thay thế Ethernet0 bằng tên của bộ điều hợp mạng của bạn. Thay đổi 10.1.2.220 255.255.255.0 10.1.2.1 bằng địa chỉ IP của thiết bị, subnet mask và địa chỉ default gateway tương ứng với cấu hình mạng của bạn.

Bước 5: Nhập lệnh sau để đặt địa chỉ máy chủ DNS và nhấn Enter:

 • netsh interface ip set dns name=”Ethernet0″ static 10.1.2.1

Trong lệnh trên, hãy đảm bảo thay đổi Ethernet0 bằng tên bộ điều hợp của bạn và 10.1.2.1 bằng địa chỉ máy chủ DNS của mạng.

Bước 6: Nhập lệnh sau để đặt địa chỉ máy chủ DNS thay thế và nhấn Enter:

 • netsh interface ip add dns name=”Ethernet0″ 8.8.8.8 index=2

Trong lệnh trên, thay thế Ethernet0 bằng tên bộ điều hợp của bạn và 8.8.8.8 bằng địa chỉ máy chủ DNS thay thế.

Nhập lệnh đặt địa chỉ máy chủ

Sau khi hoàn thành các bước, bạn có thể kiểm tra cấu hình mới bằng lệnh ping (ví dụ ping google.com) để xem Internet có hoạt động hay không. Ngoài ra, bạn có thể mở trình duyệt web của mình và truy cập vào một trang web để xem cấu hình có hoạt động hay không.

Microsoft đang trong quá trình gỡ bỏ netsh khỏi Windows 10. Do đó, bạn nên bắt đầu sử dụng mô-đun mạng “NetTCPIP” có sẵn trong PowerShell.

Cách đổi địa chỉ IP tĩnh bằng Control Panel

Nếu Command Prompt không dành cho bạn, bạn có thể sử dụng Control Panel để đổi IP máy tính Windows 10.

Sử dụng các bước sau để chỉ định cấu hình IP tĩnh bằng Control Panel:

Bước 1: Mở Control Panel, sau đó nhấp vào Network and Internet > Network and Sharing Center > Change adapter settings.

Mở bảng điều khiển

Bước 2: Nhấp chuột phải vào bộ điều hợp mạng và chọn Properties.

Bước 3: Chọn tùy chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) > sau đó nhấp vào Properties.

Mở Internet Protocol Version 4

Bước 4: Chọn tùy chọn Use the following IP address.

Bước 5: Đặt địa chỉ IP – IP address (ví dụ: 10.1.2.220 ).

Đặt Subnet mask. Thông thường, trên mạng gia đình, mặt nạ mạng con là 255.255.255.0 .

Đặt Default gateway. Địa chỉ này thường là địa chỉ IP của bộ định tuyến của bạn (ví dụ: 10.1.2.1 ).

Bước 6: Trong phần “Use the following DNS server addresses set Preferred DNS server”, hãy đặt địa chỉ máy chủ Preferred DNS. Thường là địa chỉ IP của bộ định tuyến của bạn hoặc địa chỉ IP của máy chủ cung cấp DNS (ví dụ: 10.1.2.1 ).

(Tùy chọn) Alternative DNS server, máy tính của bạn sẽ sử dụng nếu nó không thể kết nối với máy chủ ưa thích.

Bước 7: Nhấp vào nút OK.

Thay đổi địa chỉ IP

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn có thể mở trình duyệt web của mình và thử tải một trang web để xem cấu hình có hoạt động hay không.

Cách đổi địa chỉ IP tĩnh bằng PowerShell

PowerShell cho phép bạn sử dụng mô-đun “NetTCPIP” để quản lý cài đặt mạng, bao gồm khả năng thay đổi cài đặt địa chỉ IP của máy tính của bạn.

Để đặt địa chỉ IP tĩnh với PowerShell, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Mở Start > tìm kiếm PowerShell, sau đó nhấp chuột phải vào kết quả và chọn Run as administrator.

Bước 2: Nhập lệnh sau và nhấn Enter để xem cấu hình mạng hiện tại của bạn:

·         Get-NetIPConfiguration

Sau khi chạy lệnh, lưu ý thông tin sau: 

 • InterfaceIndex
 • IPv4Address
 • IPv4DefaultGateway
 • DNSServer
Thay đổi IP tĩnh với PowerShell

Bước 3: Nhập lệnh sau và nhấn Enter để đặt địa chỉ IP tĩnh:

·         New-NetIPAddress -InterfaceIndex 4 -IPAddress 10.1.2.220 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.1.2.1
Đặt địa chỉ IP tĩnh

Trong lệnh, thay thế số InterfaceIndex (4) bằng số tương ứng của bộ điều hợp của bạn. Thay đổi IPAddress bằng địa chỉ IP tĩnh mà bạn muốn gán cho thiết bị của mình. Chỉ khi cần thiết, hãy thay đổi PrefixLength (mặt nạ mạng con) bằng số bit chính xác. Thông thường trên mạng gia đình, cài đặt là 24 . Ngoài ra, hãy thay đổi tùy chọn DefaultGateway bằng địa chỉ cổng mặc định của mạng.

Bước 4: Nhập lệnh sau và nhấn Enter để gán địa chỉ máy chủ DNS:

·         Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 4 -ServerAddresses 10.1.2.1
Gán địa chỉ máy chủ DNS

Nếu bạn cần đặt địa chỉ máy chủ DNS phụ, hãy sử dụng lệnh tương tự với địa chỉ khác bằng dấu phẩy. Ví dụ:

·         Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 4 -ServerAddresses 10.1.2.1, 8.8.8.8

Trong lệnh, thay thế số InterfaceIndex (4) bằng số tương ứng của bộ điều hợp mạng của bạn. Ngoài ra, hãy thay đổi ServerAddresses bằng địa chỉ IP DNS.

Sau khi hoàn tất các bước, bạn có thể kiểm tra cấu hình mới bằng cách mở trình duyệt web và truy cập vào một trang web.

Cách gán địa chỉ IP tĩnh bằng Settings

Trên Windows 10, bạn cũng có thể thay đổi cài đặt địa chỉ IP bằng ứng dụng Settings cho bộ điều hợp không dây và có dây.

Gán địa chỉ IP tĩnh cho bộ điều hợp Wi-Fi

Để gán cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho bộ điều hợp Wi-Fi, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Mở Settings bằng cách nhấn tổ hợp Windows + I.

Bước 2: Tiếp theo, bạn nhấp vào Network & Internet > nhấp vào Wi-Fi > nhấp vào kết nối mạng hiện tại.

Kết nối mạng wifi

Bước 3: Trong phần “IP settings”, nhấp vào nút Edit.

Mở IP settings

Bước 4: Sử dụng menu thả xuống, chọn tùy chọn Manual.

Đổi IP đơn giản

Bước 5: Bật công tắc chuyển đổi IPv4.

Bật công tắc chuyển đổi IPv4

Bước 6: Đặt địa chỉ IP tĩnh.

Đặt Subnet prefix length (mặt nạ mạng con). Nếu mặt nạ mạng con của bạn là 255.255.255.0, thì độ dài tiền tố mạng con tính bằng bit là 24.

Đặt địa chỉ Default Gateway.

Đặt địa chỉ Preferred DNS.

Đặt địa chỉ Alternate DNS (nếu có).

> Cuối cùng, bạn nhấp vào nút Save.

Hoàn thành thay đổi IP

Sau khi hoàn tất các bước, bạn có thể kiểm tra cài đặt của mình bằng cách sử trình duyệt web để mở một trang web bất kì.

Gán địa chỉ IP tĩnh cho bộ điều hợp Ethernet

Để gán cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho bộ điều hợp Ethernet (có dây), hãy sử dụng các bước sau:

Lưu ý: Thay đổi cài đặt giao thức mạng trên bộ điều hợp Ethernet khả dụng từ Windows 10 phiên bản 1903, Bản cập nhật tháng 5 năm 2019 và các bản phát hành mới hơn.

Bước 1: Mở Settings > nhấp vào Network & Internet > nhấp vào Ethernet > nhấp vào kết nối mạng hiện tại.

Gán địa chỉ IP tĩnh cho bộ điều hợp Ethernet

Bước 2: Trong phần “IP settings”, bạn nhấp vào nút Edit.

Cài đặt thay đổi IP

Bước 3: Sử dụng menu thả xuống, chọn tùy chọn Manual.

Thay đổi địa chỉ IP đơn giản

Bước 4: Bật công tắc chuyển đổi IPv4.

Bật công tắc chuyển đổi IPv4

Bước 5: Đặt địa chỉ IP tĩnh.

Đặt Subnet prefix length (mặt nạ mạng con). Nếu mặt nạ mạng con của bạn là 255.255.255.0, thì độ dài tiền tố mạng con tính bằng bit là 24.

Đặt địa chỉ Default Gateway.

Đặt địa chỉ Preferred DNS.

Đặt địa chỉ Alternate DNS (nếu có).

> Cuối cùng, bạn nhấp vào nút Save.

Cài đặt địa chỉ IP thành công

Dù bạn sử dụng phương pháp nào, bạn nên gán địa chỉ IP trong phạm vi mạng và bên ngoài phạm vi máy chủ DHCP để cho phép kết nối thích hợp và tránh xung đột địa chỉ. Vì nhiều thiết bị chia sẻ cùng một địa chỉ sẽ gây ra xung đột mạng khiến chúng không thể kết nối với internet.

Trên đây là hướng dẫn rất chi tiết về cách đổi IP máy tính Windows 10, nhưng bạn có thể sử dụng các phương pháp Command Prompt và Control Panel trên Windows 8.1 và Windows 7. Nếu bạn có thắc mắc hoặc góp ý cho bài viết, hãy comment ở bên dưới!

Subscribe
Thông báo cho tôi về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả

XEM NHIỀU NHẤT

Tải Đế Chế 1 – Age Of Empires Bản Chuẩn Và Bản Cheat

Age of Empires 1 (AOE 1) còn được biết tới với tên Đế chế xanh là một tựa game chiến thuật kinh...

Tải IDM v6.38 Full Crack Mới Nhất 2021 + Hướng Dẫn Cài Đặt

Internet Download Manager được đánh giá là phần mềm tiện ích hỗ trợ tăng tốc độ download cho máy tính hàng đầu...

Tải AutoCAD 2020 Full Crack Cho Windows 64-bit

AutoCAD 2020 là một trong những phiên bản ra mắt gần đây nhất đến từ nhà phát hành Autodesk, đi kèm với...

Tải Game Yugioh Full Các Phiên Bản Cho Máy Tính

Yugioh là một thể loại game đánh bài chiến thuật được ưa thích bởi rất nhiều người chơi ở Việt Nam và...

Tải AutoCAD 2018 Full Crack 32/64-bit + Hướng Dẫn Cài Đặt

Trong các bài viết trước, LinkDownNow đã chia sẻ tới các bạn link download các phiên bản cũ của phần mềm AutoCAD...

Tải SPSS 20 Full Crack + Hướng Dẫn Cài Đặt

Phần mềm SPSS 20 là một công cụ đắc lực trong việc xử lý số liệu từ các cuộc khảo sát nhắm...