Cách Thiết Lập Chia Sẻ Tệp Qua Mạng Trên Windows 10

Trên Windows 10, bạn có thể chia sẻ tệp trên máy tính của mình với những người dùng khác qua mạng. Mặc dù điều này có vẻ phức tạp, nhưng nó thực sự là một nhiệm vụ đơn giản khi sử dụng các công cụ mà hệ điều hành cung cấp.

Tùy thuộc vào môi trường mạng của bạn và những gì bạn muốn thực hiện, có ít nhất bốn cách để thiết lập chia sẻ tệp trên Windows 10. Bạn có thể sử dụng thư mục công khai Public, một thiết lập đặc biệt cho phép bạn chia sẻ tệp qua mạng cục bộ mà không cần định cấu hình quyền. Hoặc bạn có thể chia sẻ nội dung bằng tính năng chia sẻ tệp trên Windows 10 . Và nếu bạn đang muốn chia sẻ tệp với những người khác trên internet, bạn có thể sử dụng tính năng chia sẻ tệp với OneDrive. 

Cách chia sẻ tệp bằng File Explorer

Sử dụng tính năng File Sharing tích hợp trên Windows 10 là phương pháp tốt nhất bạn có thể sử dụng để chia sẻ tệp trong mạng cục bộ, vì nó linh hoạt hơn. Bạn có thể sử dụng các quyền hạn chế hơn và bạn có thể chia sẻ tệp với hầu hết mọi thiết bị, bao gồm cả thiết bị Mac, Android và Linux.

Có hai cách để chia sẻ tệp bằng File Explorer. Bạn có thể sử dụng cài đặt cơ bản cho phép bạn chia sẻ tệp trên mạng một cách nhanh chóng hoặc bạn có thể sử dụng cài đặt nâng cao để đặt quyền tùy chỉnh và đặt các tùy chọn nâng cao khác.

Chia sẻ tệp bằng cài đặt cơ bản

Để chia sẻ tệp trên mạng cục bộ bằng cài đặt nhanh, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Mở File Explorer (nhấn Windows + E) trên Windows 10.

Bước 2: Điều hướng đến thư mục bạn muốn chia sẻ.

Bước 3: Bấm chuột phải vào mục và chọn tùy chọn Properties.

Chia sẻ tệp bằng cài đặt cơ bản

Bước 4: Nhấp vào tab Sharing.

Bước 5: Nhấp vào nút Share.

Chia sẻ tệp bằng cài đặt cơ bản

Bước 6: Sử dụng menu thả xuống để chọn người dùng hoặc nhóm để chia sẻ tệp hoặc thư mục. (Đối với hướng dẫn này, bạn hãy chọn nhóm Everyone).

Bước 7: Nhấp vào nút Add.

Chọn người dùng hoặc nhóm để chia sẻ tệp

Bước 8: Trong phần “Permission Level”, hãy chọn quyền chia sẻ mà bạn muốn cấp cho thư mục. 

Ví dụ: bạn có thể chọn Read (mặc định) nếu bạn chỉ muốn người dùng xem và mở tệp. Nếu bạn chọn Read/Write, người dùng có thể xem, mở, sửa đổi và xóa nội dung trên thư mục bạn đang chia sẻ.

Bước 9: Nhấp vào nút Share.

Chọn Read nếu bạn chỉ muốn người dùng xem và mở tệp

Bước 10: Xác nhận đường dẫn mạng của thư mục mà người dùng khác sẽ cần để truy cập nội dung của mạng và nhấp vào nút Done.

Bước 11: Nhấp vào nút Close.

Xác nhận đường dẫn mạng của thư mục

Chia sẻ tệp bằng cài đặt nâng cao

Để chia sẻ tệp trên mạng cục bộ bằng cài đặt chia sẻ nâng cao, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Mở File Explorer.

Bước 2: Điều hướng đến thư mục bạn muốn chia sẻ.

Bước 3: Bấm chuột phải vào mục và chọn tùy chọn Properties.

Chia sẻ tệp bằng cài đặt nâng cao

Bước 4: Nhấp vào tab Sharing.

Bước 5: Nhấp vào nút Advanced Sharing.

Chia sẻ tệp qua mạng

Bước 6: Chọn tùy chọn Share this folder.

Bước 7: Theo mặc định, Windows 10 cho phép người dùng khác truy cập ở chế độ chỉ đọc vào nội dung bạn chia sẻ, có nghĩa là họ chỉ có thể xem tệp chứ không thể làm bất cứ điều gì khác. Nếu bạn muốn người dùng chỉnh sửa tệp, xóa và tạo tài liệu mới tại đây, bạn cần nhấp vào nút Permissions.

Chia sẻ tệp qua Icloud

Bước 8: Trên cửa sổ vừa được mở, bạn sẽ thấy nhóm “Everyone” là tùy chọn mặc định được tô sáng. Trong phần bên dưới, bạn có thể tùy chỉnh các quyền cho người dùng hoặc nhóm cụ thể. Nếu bạn muốn người dùng mở, chỉnh sửa, xóa và tạo tệp, hãy chọn quyền Read and Change trong cột “Allow”.

Bước 9: Nhấp vào nút ApplyOK.

Tùy chỉnh các quyền cho người dùng hoặc nhóm cụ thể

Cuối cùng, bạn nhấp vào nút OK một lần nữa.

Chia sẻ tệp với một người dùng cụ thể

Nếu bạn chỉ muốn chia sẻ tệp với chỉ một người dùng cụ thể, bạn có thể làm theo các bước tương tự, nhưng ở bước 8, hãy sử dụng các hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn nhóm Everyone và nhấp vào nút Remove.

Bước 2: Nhấp vào nút Add.

Chia sẻ tệp với một người dùng cụ thể

Bước 3: Nhập tên của người dùng mà bạn muốn chia sẻ tệp.

Bước 4: Nhấp vào nút Check Name.

Bước 5: Nhấp vào nút OK.

Chia sẻ file

Chọn tài khoản người dùng và bạn sẽ thấy rằng quyền “Read” được chọn theo mặc định. Nếu bạn muốn người dùng có thể chỉnh sửa, xóa và tạo tệp mới, hãy nhớ chọn tùy chọn Change permission.

Bước 6: Nhấp vào nút Apply sau đó chọn OK.

Chỉnh sửa, xóa và tạo tệp mới

Sau khi bạn hoàn tất các bước, nội dung được chia sẻ sẽ có sẵn khi duyệt máy tính từ xa trên File Explorer > Network.

Cách chia sẻ tệp qua mạng mà không cần mật khẩu

Trên Windows 10, mọi tệp bạn chia sẻ theo mặc định được bảo mật bằng tên người dùng và mật khẩu. Điều này có nghĩa là chỉ những người có tài khoản và mật khẩu trên máy tính mới có thể truy cập các tệp được chia sẻ.

Nếu bạn đang thiết lập chia sẻ tệp trên mạng cục bộ cho các thành viên gia đình hoặc những người bạn biết, bạn có thể tắt yêu cầu đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Windows để cho phép người dùng truy cập tệp chia sẻ trên máy tính mà không cần mật khẩu.

Để tắt tính năng bảo vệ bằng mật khẩu để chia sẻ tệp trên Windows 10, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Bạn mở Control Panel.

Bước 2: Nhấp vào Network and Internet.

Bước 3: Nhấp vào Network and Sharing Center.

Bước 4: Trên ngăn bên trái, nhấp vào liên kết Change advanced sharing settings.

Cách chia sẻ tệp qua mạng không cần mật khẩu

Bước 5: Mở rộng tab All Networks.

Bước 6: Trong phần “Password protected sharing”, hãy chọn tùy chọn Turn off password protected sharing.

Bước 7: Nhấp vào nút Save changes.

Chia sẻ tập tin qua mạng

Sau khi bạn hoàn thành các bước, người dùng sẽ có thể truy cập vào thư mục được chia sẻ mà không cần mật khẩu.

Cách chia sẻ file bằng OneDrive

Bạn cũng có thể chia sẻ tệp qua mạng với những người khác hoặc trên toàn thế giới bằng OneDrive.

Để chia sẻ tệp bằng OneDrive trên Windows 10, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Mở thư mục OneDrive của bạn trên Windows 10.

Bước 2: Điều hướng đến thư mục bạn muốn chia sẻ.

Bước 3: Nhấp chuột phải vào thư mục và chọn tùy chọn Share.

Cách chia sẻ tệp bằng OneDrive

Bước 4: Chỉ định email cho người mà bạn muốn chia sẻ nội dung. (Hoặc các tùy chọn có sẵn để sao chép liên kết hoặc chia sẻ tệp bằng các ứng dụng khác).

Chỉ định email cho người mà bạn muốn chia sẻ nội dung

Bước 5: Nhấp vào nút Send.

Bất kỳ người dùng nào nhận được tin nhắn của bạn sẽ có thể nhấp vào liên kết và xem nội dung của thư mục trên bất kỳ trình duyệt web nào.

Chia sẻ tệp OneDrive từ web

Nếu bạn muốn người dùng xem và chỉnh sửa nội dung bên trong thư mục OneDrive, bạn sẽ cần chia sẻ thư mục bằng OneDrive trên web.

Để chia sẻ tệp OneDrive từ web, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Mở OneDrive trực tuyến.

Bước 2: Điều hướng đến tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ.

Bước 3: Nhấp chuột phải vào mục và chọn tùy chọn Share.

Chia sẻ tệp OneDrive từ web

Bước 4: Chỉ định email cho người mà bạn muốn chia sẻ nội dung. (Hoặc các tùy chọn có sẵn để sao chép liên kết).

Chỉ định email cho người mà bạn muốn chia sẻ nội dung

Bước 5: Nhấp vào nút Send.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem và chỉnh sửa tệp hoặc nội dung bên trong thư mục.

Nếu bạn chỉ muốn chia sẻ tệp với những người dùng cụ thể một cách riêng tư, bạn chọn tùy chọn chia sẻ qua email.

Các tệp bạn chia sẻ cho người dùng sẵn sàng chỉ khi máy tính của bạn được bật, ngoại trừ phương pháp chia sẻ OneDrive. Tuy nhiên, sử dụng OneDrive, người dùng phải có kết nối internet để truy cập nội dung được chia sẻ. Bạn lựa chọn cách nào?

Subscribe
Thông báo cho tôi về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả

XEM NHIỀU NHẤT

Tải Đế Chế 1 – Age Of Empires Bản Chuẩn Và Bản Cheat

Age of Empires 1 (AOE 1) còn được biết tới với tên Đế chế xanh là một tựa game chiến thuật kinh...

Tải IDM v6.38 Full Crack Mới Nhất 2021 + Hướng Dẫn Cài Đặt

Internet Download Manager được đánh giá là phần mềm tiện ích hỗ trợ tăng tốc độ download cho máy tính hàng đầu...

Tải Game Yugioh Full Các Phiên Bản Cho Máy Tính

Yugioh là một thể loại game đánh bài chiến thuật được ưa thích bởi rất nhiều người chơi ở Việt Nam và...

Tải AutoCAD 2020 Full Crack Cho Windows 64-bit

AutoCAD 2020 là một trong những phiên bản ra mắt gần đây nhất đến từ nhà phát hành Autodesk, đi kèm với...

Tải AutoCAD 2018 Full Crack 32/64-bit + Hướng Dẫn Cài Đặt

Trong các bài viết trước, LinkDownNow đã chia sẻ tới các bạn link download các phiên bản cũ của phần mềm AutoCAD...

Tải SPSS 20 Full Crack + Hướng Dẫn Cài Đặt

Phần mềm SPSS 20 là một công cụ đắc lực trong việc xử lý số liệu từ các cuộc khảo sát nhắm...